Henny Laumen

Henny Laumen is een beeldend kunstenaar met meer dan 20 jaar ervaring in het vormgeven van keramische beelden en gebruiksobjecten. Het pure en rauwe gevoel van het aardewerk in combinatie met industriële producten kenmerken zijn huidige stijl. 

Zijn werk valt onder de noemer ‘Upcycled art’. Dit is een relatief nieuwe kunstbeweging waarbij het hergebruik van materialen en voorwerpen centraal staat. Het opnieuw vormgeven van voorwerpen, in dit geval uit de auto-industrie geeft een mooie weergave van de industrialisering binnen onze samenleving. De kunststroming draagt bij aan de bewustwording van de beperkte hoeveelheid grondstoffen die de aarde bezit en motiveert zuinig en bedachtzaam om te gaan met onderdelen. Upcycling geeft een nieuwe duurzame functie aan afgeschreven materialen.

www.beetle-art.com